Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng - Địa chỉ: 268 Đ - Trần Nguyên Hãn - P.Niệm Nghĩa - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng - ĐT: (84-31)3.857.669 - Fax:(84-31)3.857.381

Tổ Chức Thành Công Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018

        Sáng 15/6/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đến dự Đại hội có ông Vũ Thành Phong –Phó Giám đốc Tổng Công ty Xậy dựng Bạch Đằng – CTCP cùng 65 cổ đông và quý vị Đại biểu đạt 100% cổ phần biểu quyết. 

        Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018; Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

Ông Lê Khắc Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo thực hiện Nghị Quyết ĐH đồng cổ đông năm 2017; Mục tiêu định hướng 2018

 

Ông Lê Quý Ba - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo phương án sản xuất kinh doanh năm 2018

 

Bà Lê Thị Thu Hiền – Trưởng ban kiểm soát báo cáo về kiểm tra giám sát năm 2017

 

Ông Vi Quốc Tuấn - Ủy viên HĐQT Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

 

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2018

        Năm 2017, Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra. Vốn góp của các cổ đông được bảo toàn và phát triển; đời sống của người lao động được đảm bảo và nâng cao; quy mô, địa bàn sản xuất được mở rộng.

 

 

 

 

Kỷ niệm 20 năm thành lập BIMEXCO