Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng - Địa chỉ: 268 Đ - Trần Nguyên Hãn - P.Niệm Nghĩa - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng - ĐT: (84-31)3.857.669 - Fax:(84-31)3.857.381

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Sáng ngày 08 tháng 6 năm 2019 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ III (2019 – 2024).

Đại hội đã được nghe báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024; báo cáo của Giám đốc về phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 – 2024; Báo cáo của Ban kiểm soát; thông qua báo cáo tài chính năm 2018; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ. Tại Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Một số hình ảnh tại đại hội

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

ông Lê Khắc Bình Chủ tịch HĐQT báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019

 

ông Lê Quý Ba Giám đốc Công ty báo cáo phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm kỳ 2019 – 2024

 

bà Lê Thị Thu Hiền trình bày báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019

 

ông Phạm Đức Thăng trình bày tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ

 

Cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

 

Đại hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

 

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt đại hội

 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội

Kỷ niệm 20 năm thành lập BIMEXCO