Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng - Địa chỉ: 268 Đ - Trần Nguyên Hãn - P.Niệm Nghĩa - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng - ĐT: (84-31)3.857.669 - Fax:(84-31)3.857.381

Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới

Thực hiện nghị quyết Đảng Bộ công ty về công tác xây dựng phát triển đảng. Ngày 02/10/2019 tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng tổ chức kết nạp Đảng viên mới

Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới

Thực hiện nghị quyết Đảng Bộ công ty về công tác xây dựng phát triển đảng. Ngày 30/8/2019 tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng tổ chức kết nạp Đảng viên mới.

Kiểm tra tiến độ thi công tại các công trình

Để đánh giá về thực hiện tiến độ, chất lượng, an toàn các công trình, dự án đang thi công. Ngày 05-06/8/2019 ông Lê Khắc Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty và các Cán bộ phòng ban đã đi kiểm tra các công trình đang thi công tại Hải Phòng.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Sáng ngày 08 tháng 6 năm 2019 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng đã tổ chức thành công....

Thông Báo Về Việc Tổ Chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niêm Năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Kỷ niệm 20 năm thành lập BIMEXCO