Chính sách an toàn và sức khỏe

  • Với cam kết về một môi trường làm việc an toàn và hiệu quả, BIMEXCO đã tổ chức những lớp tập huấn cho cán bộ và công nhân viên Công ty về an toàn trong lao động và Kiểm tra sức khỏe cho cán bộ công nhân viên trong công ty định kỳ.
  • Tai nạn trong quá trình lao động là khó tránh khỏi nhưng bằng kinh nghiệm và sự nhiệt tình của các cán bộ trong công ty, chúng tôI đã đề ra những biện pháp phòng chống an toàn trong lao động hữu hiệu nhất, làm giảm nguy cơ cũng như những tai nạn có thể xẩy ra.
  • Đây không chỉ là tiêu chuẩn, trách nhiệm mà còn là nguyên tắc thực hiện của Công ty, bởi vì không thể thiếu an toàn trong môi trường làm việc.
  • Những chi phí cho các lớp học bồi dưỡng an toàn lao động không ngoài mục đích là tối ưu hóa sự an toàn trong công tác quản lý và thi công.
  • Vì sự an toàn của mọi người cũng như của mỗi cá nhân, vì vậy mọi người hãy tham gia vào việc nhắc nhở nhau cùng làm tốt công tác an toàn cho chính mình và cho mọi người xung quanh.
  • Công ty tổ chức giám sát chặt chẽ các biện pháp an toàn lao động từ Công ty cho đến các dự án, các công trình đang thực hiện một cách bài bản nhất tránh những tai nạn rủi ro có thể xẩy ra.
  • Thường xuyên đôn đốc và khẩu hiệu về kiểm tra các an toàn lao động trên công trình, kiểm tra các dụng cụ bảo hộ lao động của công nhân trước khi thi công để Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Bạch Đằng là một Công ty an toàn hàng đầu trong ngành Xây dựng cả nước và quốc tế.

Giám đốc Công ty cam kết và yêu cầu toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty tuân thủ thực hiện các Tiêu chuẩn Việt Nam về công tác quản lý vệ sinh an toàn lao động và giữ gìn cảnh quan môi trường trên các công trình xây dựng vì uy tín và sự phát triển bền vững của Công ty.

Enter your keyword