Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 Chính sách chất lượng của BIMEXCO là :

Uy tín – Chất lượng- An toàn – Hiệu quả !

  Mỗi khách hàng đều có quyền kỳ vọng ở BIMEXCO một sản phẩm, dịch vụ với tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất có thể, với giá cả cạnh tranh nhất, được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất bằng tất cả năng lực và kinh nghiệm mà Công ty chúng tôi đã tích lũy được trong 19 năm qua.

Để thực hiện Chính sách chất lượng trên, Công ty CP XNK và Xây dựng Bạch Đằng cam kết :

  • Thiết lập các mục tiêu chất lượng hàng năm trong toàn Công ty; áp dụng, duy trì và thường xuyên cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001.
  • Tiếp tục đầu tư mở rộng SXKD, đầu tư xây dựng các dự án đô thị, cơ sở hạ tầng, đầu tư xây dựng các dự án xây lắp điện, dự án đường giao thông…Đầu tư máy móc, thiết bị thi công, trang thiết bị, không ngừng nâng cao điều kiện làm việc và năng lực thi công. Thực hiện chiến lược mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác, trong và ngoài nước, trên tinh thần cùng hợp tác, cùng hưởng lợi và cùng phát triển
  • Tập trung xây dựng và phát triển nguồn lực con người, thực hiện tốt công tác tuyển chọn cán bộ có trình độ cao và công nhân giỏi đáp ứng yêu cầu SXKD của Công ty. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời xây dựng chế độ, chính sách để thu hút và giữ đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, công nhân lành nghề.
  • Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin vào tất cả các khâu của toàn bộ quá trình quản lý, đặc biệt, chú trọng vào việc thiết kế biện pháp tổ chức thi công và công tác quản lý kỹ thuật – chất lượng và tiến độ công trình, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.
  • Mở rộng lĩnh vực Xuất khẩu lao động coi đây là một lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa xã hội sâu sắc, trong đó chú trọng việc tăng cường mở rộng thị trường và tăng số lượng ngành nghề, chú trọng tới việc cung cấp lao động qua việc nhận thầu các công trình ở nước ngoài.
  • Đảm bảo chính sách chất lượng của Công ty được truyền đạt và thấu hiểu đến từng bộ phận và người lao động.

Giám đốc Công ty cam kết và yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tuân thủ thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và nỗ lực phấn đấu vì uy tín và sự phát triển bền vững của Công ty.

Enter your keyword