Chính sách môi trường

Chính sách về môi trường của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Bạch Đằng là: “ Xanh  – Sạch – Đẹp ”

Để có một môi trường làm việc hiệu quả Công ty đã đầu tư trồng mới các loại cây xanh trong khuôn viên công ty, tạo cảm giác dễ chịu và làm đẹp cho cảnh quan làm trong lành môi trường làm việc.

  • Chính sách của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu & Xây dựng Bạch Đằng là đạt tới một tiêu chuẩn cao về chăm sóc môi trường làm việc khi thực hiện công việc của mình với vai trò một Công ty xây dựng, thương mại đóng góp vào các nhu cầu về vật chất của xã hội.
  • Tiến trình của Công ty trong việc quản lý môi trường là sẽ liên tục tìm kiếm sự cải thiện trong công việc bằng cách xem xét các kiến thức khoa học về môi trường không ngừng nâng cao để đáp ứng những yêu cầu của cộng đồng.
  • Tuân thủ các điều luật, các quy định và tiêu chuẩn hiện hành về bảo vệ môi trường, luôn tán thành tinh thần của luật pháp, áp dụng và ứng dụng các tiêu chuẩn, lắng nghe những phản ảnh của cộng đồng về cam kết của BIMEXCO với chính sách môi trường.
  • Giao tiếp cởi mở với Chính quyền và cộng động về các vấn đề môi trường, đóng góp vào việc phát triển các chính sách, các quy định pháp lý có thể ảnh hưởng đến Công ty.
  • Bảo đảm và có các hệ thống quản lý nhằm nhận biết, kiểm tra và theo dõi các rủi ro về môi trường phát sinh trong hoạt động của Công ty.
  • Tiến hành nghiên cứu và xác lập các chương trình để giữ gìn các nguồn tài nguyên, giảm thiểu chất thải, cải tiến các quy trình về bảo vệ môi trường.

Giám đốc Công ty cam kết và yêu cầu toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty tuân thủ thực hiện phương châm về một môi trường làm việc: Xanh – Sạch – Đẹp vì uy tín và sự phát triển bền vững của Công ty.

Enter your keyword