Archives

Thi công Gói thầu G thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh

Thi công Gói thầu G thuộc Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh

Gói thầu G Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến đường đấu nối từ Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Gia Minh đến Nhà máy xi măng Hải Phòng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Mục tiêu của Gói thầu nhằm phục vụ vận hành khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh để cải thiện điều kiện giao thông, đảm bảo về năng lực vận chuyển rác thải tới khu liên hợp này, đồng thời đảm bảo năng lực vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng đáp ứng các dự án trong khu vực..

Read more
Xây dựng tuyến cống nước thải: Tuyến 2, tuyến 3 và kênh An Kim Hải

Xây dựng tuyến cống nước thải: Tuyến 2, tuyến 3 và kênh An Kim Hải

Gói thầu A2: Xây dựng tuyến cống nước thải: Tuyến 2, tuyến 3 và kênh An Kim Hải – Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng GD1 được Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 8 và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Việt Nhật ký với Ban Quản lý dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng theo Hợp đồng số 02/2012/HĐXD-BQL ngày 20/3/2012.

Read more
Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh

Thi công Gói thầu C: Xây dựng khu chôn lấp chất thải rắn bao gồm đường vào và Trạm đốt chất thải bệnh viện-Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh thuộc DA thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng GD1.

Read more
Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm

Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm có mức đầu tư 180 tỉ đồng với công suất 36.000 m3 nước thải/ngày đêm, xây dựng trên diện tích 17,5 ha bên cạnh hồ điều hòa Vĩnh Niệm thuộc phường Vĩnh Niệm – quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng.

Read more

Enter your keyword