Archives

Đầu tư Khu nhà ở cao cấp số 266 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

Đầu tư Khu nhà ở cao cấp số 266 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nhà ở theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 30/11/2010, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, góp phần cải tạo, chỉnh trang đô thị; tạo ra quỹ nhà ở, từng bước cải thiện điều kiện ở và sinh hoạt của nhân dân thành phố.

Read more

Enter your keyword