Đầu tư Khu nhà ở cao cấp số 266 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân, Hải Phòng

Project Info
  • Construction Date: 2010
  • Location: Ngõ 266 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
  • Values: 110.954.543.791 đồng
  • Category: Đầu tư bất động sản, Dự án đầu tư
Project Details

Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nhà ở theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 30/11/2010, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, góp phần cải tạo, chỉnh trang đô thị; tạo ra quỹ nhà ở, từng bước cải thiện điều kiện ở và sinh hoạt của nhân dân thành phố.

More Project Details

1. Địa điểm: Ngõ 266 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
2. Diện tích đất sử dụng : 3.714,3 m2
• Trong đó:
• Đất xây dựng nhà ở : 2.371,37 m2
• Đất giao thông : 1.231,63 m2
• Đất cây xanh : 111,3 m2
3. Mục tiêu, quy mô của dự án:
+ Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu nhà ở theo hướng văn minh, hiện đại, phù hợp với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 30/11/2010, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, góp phần cải tạo, chỉnh trang đô thị; tạo ra quỹ nhà ở, từng bước cải thiện điều kiện ở và sinh hoạt của nhân dân thành phố.
+ Quy mô dự án:
Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở, bao gồm: Hệ thống giao thông nội khu, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng công cộng.
Xây dựng phần thô 27 căn nhà gồm: 06 biệt thự với diện tích là 816,6m2 và 21 nhà ở riêng lẻ với diện tích là 1.554,7m2.
4. Vốn đầu tư để thực hiện dự án : 110.954.543.791 đồng

Enter your keyword