Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng

Project Info
  • Location: Hải Phòng
  • Category: Đầu tư sản xuất, Dự án đầu tư
Project Details

– Địa điểm: thôn Song Mai, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng – Tổng diện tích đất: 6.775m2 – Mục đích: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dây chuyền vật liệu nhôm nhựa

More Project Details

– Địa điểm: thôn Song Mai, xã An Hồng, An Dương, Hải Phòng
– Tổng diện tích đất: 6.775m2
– Mục đích: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất dây chuyền vật liệu nhôm nhựa

Enter your keyword