Dự án đầu tư trạm trộn bê tông thương phẩm tại KCN Đình Vũ, Hải Phòng

Project Info
  • Location: Hải Phòng
  • Category: Đầu tư sản xuất, Dự án đầu tư
Project Details

Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng Diện tích đất: 10.000m2 Đầu tư trạm trộn 120m3/h; Xem bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông; máy xúc lật…

More Project Details

Địa điểm: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng

Diện tích đất: 10.000m2

Đầu tư trạm trộn 120m3/h; Xem bơm bê tông, xe vận chuyển bê tông; máy xúc lật…

Enter your keyword