Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng

Project Info
  • Construction Date: 2012
  • Location: Hải Phòng
  • Values: 155,171 tỷ VNĐ
  • Category: Công trình hạ tầng kỹ thuật, Xây dựng
Project Details

Thi công Xây dựng tuyến cống nước thải số 1-Tuyến cống HDPE D1000 và tuyến cống nước thải số 4 của Gói thầu A1 thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng GD1

More Project Details

Thi công Xây dựng tuyến cống nước thải số 1-Tuyến cống HDPE D1000 và tuyến cống nước thải số 4 của Gói thầu A1 thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng GD1

Tháng 6 năm 2012 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng ký hợp đồng thầu phụ với Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng về việc “Thi công xây dựng tuyến cống nước thải số 1-Tuyến cống HDPE D1000 và tuyến cống nước thải số 4 của Gói thầu A1: Xây dựng tuyến cống nước thải: Tuyến 1, tuyến 4, tuyến 5 và đường dẫn tới trạm xử lý nước thải Vĩnh Niệm” Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1 với giá trị Hợp đồng sau điều chỉnh là: 155,171 tỷ VNĐ.
Gói thầu A1 thuộc Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1. Dự án do UBND thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư, nguồn vốn cho dự án từ nguồn vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và vốn đối ứng của Ngân sách thành phố Hải Phòng.

Enter your keyword