Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh

Project Info
  • Location: Hải Phòng
  • Values: 71 tỷ VNĐ.
  • Category: Công trình hạ tầng kỹ thuật, Xây dựng
Project Details

Thi công Gói thầu C: Xây dựng khu chôn lấp chất thải rắn bao gồm đường vào và Trạm đốt chất thải bệnh viện-Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh thuộc DA thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng GD1.

More Project Details

Thi công Gói thầu C: Xây dựng khu chôn lấp chất thải rắn bao gồm đường vào và Trạm đốt chất thải bệnh viện-Dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh thuộc DA thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng GD1

Gói thầu C: Xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh, thuộc Dự án Thoát nước mưa, nước thải và Quản lý chất thải rắn Hải Phòng, giai đoạn 1 do UBND thành phố Hải Phòng làm chủ đầu tư với đại diện là Ban quản lý dự án Cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản và vốn đối ứng của UBND thành phố.

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn, được xây dựng tại xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên và phường Tràng Cát, quân Hải An với diện tích xây dựng 65,85 ha gồm: Khu chôn lấp; Hệ thống thu gom nước rác; Khu xử lý nước rác; Đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa; Khu nhà hành chính phụ trợ; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện; Giếng quan trắc nước ngầm; Vùng cách ly; Nhà xưởng phục vụ vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa tại Tràng Cát.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng là Nhà thầu phụ được thầu chính là Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng giao thi công phần công việc thuộc khu xử lý nước rỉ rác và khu chôn lấp với tổng giá trị hợp đồng > 71 tỷ VNĐ.

Enter your keyword