Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm

Project Info
  • Construction Date: 2014
  • Location: Hải Phòng
  • Values: 39.846.062.256 VND và 16.597.826 JPY
  • Category: Công trình hạ tầng kỹ thuật, Xây dựng
Project Details

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm có mức đầu tư 180 tỉ đồng với công suất 36.000 m3 nước thải/ngày đêm, xây dựng trên diện tích 17,5 ha bên cạnh hồ điều hòa Vĩnh Niệm thuộc phường Vĩnh Niệm – quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng.

More Project Details

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm có mức đầu tư 180 tỉ đồng với công suất 36.000 m3 nước thải/ngày đêm, xây dựng trên diện tích 17,5 ha bên cạnh hồ điều hòa Vĩnh Niệm thuộc phường Vĩnh Niệm – quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng. Dự án được ký hợp đồng xây dựng ngày 05/6/2014 giữa Nhà thầu chính – Công ty Kumho Engineering and Construction (Hàn Quốc) và Nhà thầu thi công – Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng. Dự án Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm là Gói thầu B nằm trong Dự án Thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn thành phố Hải Phòng (giai đoạn 1) do UBND thành phố Hải Phòng làm Chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn vay ODA Nhật Bản.

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng được Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng giao thi công hạng mục cọc với tổng giá trị hợp đồng 39.846.062.256 VND và 16.597.826 JPY.

Enter your keyword