Thi công Gói thầu 13A – Xây lắp XL2

Project Info
  • Location: Hải Phòng
  • Values: 34,47 tỷ
  • Category: Công trình giao thông, Xây dựng
Project Details

Gói thầu 13A-  Xây lắp XL2 (Phần nút giao dưới cầu) thuộc Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ (Km0 đến Km 2+231) do Ban Quản lý dự án giao thông đường thủy, đường bộ Hải Phòng làm Chủ đầu tư. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC.

More Project Details

Gói thầu 13A-  Xây lắp XL2 (Phần nút giao dưới cầu) thuộc Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 356 đoạn 2A từ ngã 3 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến đập Đình Vũ (Km0 đến Km 2+231) do Ban Quản lý dự án giao thông đường thủy, đường bộ Hải Phòng làm Chủ đầu tư. Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP và Công ty CP Tập đoàn Đầu tư – Xây dựng HJC.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng là Nhà thầu phụ được Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng giao thi công phần khối lượng công việc Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng đảm nhận trong liên danh với tổng giá trị hợp đồng là: 34,47 tỷ

Enter your keyword