Hoạt động đào tạo

Hoạt động đào tạo

Sau khi tuyển dụng số lao động trúng tuyển sẽ được đào tạo tại trung tâm trước khi xuất cảnh:

  • Lao động được học tiếng;
  • Đào tạo giáo dục định hướng theo ngành nghề làm việc;
  • Kiểm tra sức khỏe;
  • Xuất cảnh

Một số hình ảnh đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động tại trung tâm

Đào tạo nghề

Enter your keyword