Thông tin dự án

Nhà máy Tamurra Việt nam
+
Nhà máy Tamurra Việt nam
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy Mitshuboshi Forming Việt nam
+
Nhà máy Mitshuboshi Forming Việt nam
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy Shanhua Việt nam
+
Nhà máy Shanhua Việt nam
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy luyện đồng Lào Cai
+
Nhà máy luyện đồng Lào Cai
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy muối mỏ Lào
+
Nhà máy muối mỏ Lào
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy điện Arion Việt nam
+
Nhà máy điện Arion Việt nam
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy Samsung SDI
+
Nhà máy Samsung SDI
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1
+
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Nhà máy Xi măng Tân Quang
+
Nhà máy Xi măng Tân Quang
Dự án công nghiệp, Xây dựng
Khu Nhà ở công nhân Công ty than Nam Mẫu
+
Khu Nhà ở công nhân Công ty than Nam Mẫu
Công trình dân dụng, Xây dựng
Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng
+
Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Phòng
Công trình dân dụng, Xây dựng
Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng
+
Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng
Công trình dân dụng, Xây dựng
Trung tâm thương mại AOEN MALL Hải Phòng
+
Trung tâm thương mại AOEN MALL Hải Phòng
Công trình dân dụng, Xây dựng
Trụ sở ủy ban nhân dân huyện An Dương
+
Trụ sở ủy ban nhân dân huyện An Dương
Công trình dân dụng, Xây dựng
Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng
+
Cảng cửa ngõ Quốc tế Hải Phòng
Công trình dân dụng, Xây dựng
Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm
+
Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm
Công trình hạ tầng kỹ thuật, Xây dựng
Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh
+
Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Gia Minh
Công trình hạ tầng kỹ thuật, Xây dựng
Thi công Gói thầu 13A – Xây lắp XL2
+
Thi công Gói thầu 13A – Xây lắp XL2
Công trình giao thông, Xây dựng

Enter your keyword